Tekstsnappers winkel

Spelen met boeken

Voor groep 1-2 en peuters

Losse katernen met en speelplankaarten

De afbeeldingen en beschrijvingen op de speelplankaarten en de katern met toelichting helpen je bij het plannen van een spelthema, het spelen van een inspirerend geleid spel in de grote groep en een interactief begeleid spel in de kleine groep. Tevens bieden de handleidingen suggesties voor de inrichting van de speelhoeken in samenhang. Op www.speelplezier.plus komen er films bij de diverse speelplankaarten.

Groepspakket Kleuters

De groepsmaterialen bestaan uit een groepspakket met alle Speelplezier publicaties.
De publicaties in het groepspakket zijn onlosmakelijk verbonden aan ‘Kijk en speel mee films’ voor de kinderen en de beroepskracht en instructiefilms voor de beroepskracht. De films bieden de beroepskrachten duidelijke voorbeelden voor hun eigen spel- en spelbegeleidingsvaardigheden.